ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 : อาคารแบรดเบิร์น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารแบรดเบิร์น  เป็นอาคารคอนกรีต  2  ชั้น
ชั้นที่ 1  ห้องอาคารอนุบาล , ห้องพยาบาล, ห้องเนอสเซอรี่, ห้องเตรียมเด็กเล็ก 
ชั้นที่ 2   ห้องเก็บของ