ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
เพลงโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมนักเรียนเก่าวิชชานารี
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/08/2014
ปรับปรุง 24/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 670461
Page Views 929138
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาการจัดการศึกษา

“  การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

 

คำนิยามศัพท์

การศึกษา     :  กระบวนการทุกอย่าง ที่ทำให้บุคคลพัฒนา ความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งทัศนคติ 

                   และพฤติกรรม ตามค่านิยมและคุณธรรมในสังคมให้เหมาะสมตามวัย

คุณภาพชีวิต การเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

 

คำขวัญ         "คุณธรรมดี    มีความรู้   คู่กิจกรรม"

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิชชานารี    มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง  มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม