ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                             ต้นไม้ประจำโรงเรียน    คือ   ต้นมะขาม