ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

                                  ดอกไม้ประจำโรงเรียน   คือ  ดอกลีลาวดี