ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 (ภาคเหนือ)

นายนครินทร์ ใจชื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 4 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 โดยมี      อ.ปาริชาติ ขัตตระกูล และอ.จุฑารัตน์ ใจวังเย็น เป็นครูที่ปรึกษา

(ข่าว : อ.พิมพ์พิไล)

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,08:22   อ่าน 232 ครั้ง