ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ร่วมสืบสานป๋าเวณีล่องสะเปาจาวเมืองละกอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนวิชชานารีจัดกิจกรรมล่องสะเปาให้นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชาวลำปาง ได้มี อ.วิบูลย์ จิตตสุทธิ์ มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

(ภาพ//ข่าว : อ.วันเพ็ญ นำทาน)

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 252 ครั้ง