ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2560  โรงเรียนวิชชานารี  นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา  2560  สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ มีทักษะในด้านกีฬา  มีความสามัคคี  เสียสละในหมู่คณะ ตลอดจนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

โดยมี คุณธนาวัฒน์  คำราช  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 282 ครั้ง