ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนวิชชานารีจัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อ.วันเพ็ญ นำทานกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ผอ.ธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน และดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก ในการจัดงานทางโรงเรียนได้มี กรรมการบริหารกรรมการบริหารโรงเรียน ชมรมผู้ปกครองฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธนาคารออมสิน ซู อคัมเลี่ยม รักษ์สมุนไพร สาธารณะสุขจังหวัดลำปาง อสม.และผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวิชชานารี วันที่ 19 มกราคม 2561

(ภาพ/ข่าว : อ.วันเพ็ญ นำทาน)

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2561,09:49   อ่าน 303 ครั้ง