ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชชานารีได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และได้ลงมือปฏิบัติจริง

(ภาพ,ข่าว: อ.พิมพ์พิไล )

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,15:04   อ่าน 234 ครั้ง