ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิชชานารีได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทั่วประเทศไทย กว่า 70 สถาบัน

- เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามสาขาวิชา คณะและสถาบันตามความสนใจ

(ภาพ,ข่าว: อ.ฐิตินันท์,อ.อำนวย)

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,09:37   อ่าน 230 ครั้ง