ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 – ม.3

โรงเรียนวิชชานารี นำโดยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และได้ลงมือปฏิบัติจริง

( ภาพ,ข่าว: อ.ปริศนา )

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 227 ครั้ง