ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน(ป.1-ม.6)
ค่ายภาษาอังกฤษ Mini English camp (TTC teach Thailand corps) American-Thai foundation

โรงเรียนวิชชานารี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดย นางวรรณพร อาดย่อแฮ ได้พาตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 35 คน เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ Mini English camp (TTC teach Thailand corps) American-Thai foundation จัดโดย มูลนิธิโยนก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,12:53   อ่าน 199 ครั้ง