กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ร่วมกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมวัง

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนในงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว  ฮิมวัง จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยตัวแทนนักเรียนได้แสดงมินิโฟล์คซองและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,14:07   อ่าน 468 ครั้ง