กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจิตอาสาธนาคารโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าน ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจิตอาสาธนาคารโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1.นายวิรุฬห์ วงศุ

2.นางสาวอินทิรา หมื่นจำเริญ

3.นางสาวณัฏฐธิดา อินวัน

4.นางสาวรัชฎามณี คำภิโล

5.นางสาวอฐิติยา ก๋าคำ

6.นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ

7.นางสาวเพชรนภา วังสุนันท์

8.นางสาวปัญญาพร สิงห์ชัย

9.นางสาวนนท์ธียา พรหมเดช

10.นางสาวเนวิกา กาฟัง

11.นางสาวขนิษฐา อ้วนแรง

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,09:14   อ่าน 467 ครั้ง