กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 จังหวัดลำปาง

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 อ.ประภัสสร ธรรมอักษร และลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 จังหวัดลำปาง จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 61 ของกิจการลูกเสือสำรองของประเทศไทย  ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,10:31   อ่าน 676 ครั้ง