กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวิชชานารีนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง วิชาคณิตศาสตร์ (อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2564

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

- เด็กหญิงกชวรรณ จันทร์ศิริ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้ฝึกสอน

- นางสาวสุทธินันท์ กันทะวะ

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,14:01   อ่าน 18 ครั้ง