กิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง - สอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิชชานารีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการทดสอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพชรบวรวิทย์ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ได้แก่ ด.ญ.วริณญาฎา  วันแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.พิมพ์มาดา ศิริพันธุ์ ด.ญ.ศรัญพร สืบไชย และด.ช.ศักดานุภาพ  จินตนากอง ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 4 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,09:41   อ่าน 664 ครั้ง