กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมการเดินทางไกลและทำกิจกรรมฐาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ลูกเสือ - เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ทำกิจกรรมการเดินทางไกลและทำกิจกรรมฐาน ณ สวนสาธารณะหนองกระทิงโดยมี นางพิณรัฐ สายสี เป็นประธานฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ, เพื่อให้นักเรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,09:44   อ่าน 291 ครั้ง