กิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิชชานารีได้ส่ง

เด็กหญิงณิชานาฏ คำโพธิ์

นางสาวขวัญชนก สามรอดภัย

นางสาวกัญญารัตน์ นะนันวี

เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนไตรภพ โดยมีคุณครูสินีนาถ สิทธินนท์ เป็นผู้ควบคุม

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,14:17   อ่าน 280 ครั้ง