ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวิชชานารี  ร่วมกับคริสตจักรที่หนึ่ง ลำปาง  จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558    ณ คริสตจักรที่หนึ่ง ลำปาง  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 697 ครั้ง