ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนร่มพระคุณห้างฉัตร

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558 ทีมงานศาสนกิจ ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวิชชานารีร่วมเยี่ยมเยือนหมวดคริสเตียนร่มพระคุณห้างฉัตร ต. ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยร่วมนมัสการพระเจ้าและถวายเพลงพิเศษ เทศนาโดย คศ.มนตรี  ขัดสีใส  พระธรรมกิจการ 17:10-11 หัวข้อ “บุคลิกของผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ”

( ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2558,08:18   อ่าน 803 ครั้ง