ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
พิธีเปิดการฝึก-ศึกษาและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558
โรงเรียนวิชชานารีเข้าร่วม พิธีเปิดการฝึก-ศึกษาและไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเสรี วงศ์สรรเสริญ ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ตำแหน่งกรรมการบริหารชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดลำปาง  ครบวาระ 2 ปี จากรองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 32 และร่วมประชุมในการเลือกตั้งประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่จะเข้ามาบริหารงานชมรมฯในปี 2558
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2558,11:53   อ่าน 621 ครั้ง