ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รับการตรวจเยี่ยม ปีการศึกษา 2558

สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารี   ได้รับการตรวจเยี่ยม จากรองผู้บัญชาการและคณะชุดตรวจเยี่ยม จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   มทบ.32  จ.ลำปาง  ปีการศึกษา  2558   เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558    ที่ผ่านมา  

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2558,09:21   อ่าน 533 ครั้ง