ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอจ์ด ลำปาง  จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  (ภาพ/ข่าว :อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2558,14:15   อ่าน 518 ครั้ง