ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
อบรมแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพโรงเรียนวิชชานารี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน ดำเนินการโดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง                                             

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2558,14:17   อ่าน 678 ครั้ง