ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ต้อนรับคณะผู้ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร

เมื่อวันพฤหัสที่ 3 กันยายน  2558  ที่ผ่านมา สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวิชชานารี  นำโดย นางวันเพ็ญ  นำทาน   ผู้อำนวยการโรงเรียน   ร่วมต้อนรับ  พล.ต.เทียนศักดิ์  รื่นเริง  ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา และคณะชุดตรวจประเมินศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ปี 2558 จากนักศึกษาวิชาทหาร  และผกท.เสรี วงศ์สรรเสริญ ร่วมเป็นกรรมการประเมินให้กับคณะกรรมการชุดตรวจชุดนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 600 ครั้ง