ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อและการจัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2558 คณะครูระดับปฐมวัยจำนวน 7 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อและการจัดการเรียนการสอนแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่ โดยมี นางนิตยา ขาวฟอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกองเป็นวิทยากร โดยเน้นการผลิตสื่อการสอนทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างเหมาะสมสำหรับนักเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง   อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 588 ครั้ง