ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวิชชานารีจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เด็กๆช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ และการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ซึ่งครูระดับปฐมวัยได้นำเด็กๆร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย

( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )


โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 686 ครั้ง