ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมนมัสการที่คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นเนอสเซอรี่ ถึง ชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรมนมัสการที่คริสตจักรที่ 1 ลำปาง   เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีครูศาสนามนตรี ขัดสีใส เป็นผู้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนผ่านการ    จัดกิจกรรมการร้องเพลง เล่านิทาน และแสดงบทบาทสมมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

(อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,10:54   อ่าน 658 ครั้ง