ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพร

คณะครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพรบริเวณหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย โดยให้นักเรียนได้ช่วยกันถอนหญ้า  รดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนของตนเอง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรของแต่ละชนิด การดูแลรักษาต้นไม้ ในบริเวณของเรา  วันที่ 21 สิงหาคม 2558

( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:02   อ่าน 673 ครั้ง