ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย

นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ – ชั้นอนุบาล 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ “  Time ท่องโลกกาลเวลา ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองดังนี้ โครงร่างและภาพพิมพ์ร่างกาย พืชที่เจริญงอกงาม เวลาชีวิต นาฬิกาเทียน พลังขับเคลื่อนแห่ง อนาตค นาฬิกาทราย ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:05   อ่าน 1069 ครั้ง