ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ประชุมกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย

โรงเรียนวิชชานารีจัดการประชุมกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ดำเนินการประชุม คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวิชชานารี ณ ห้องเกียรติคุณโรงเรียนวิชชานารี เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558  13.00 น.     

( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:12   อ่าน 639 ครั้ง