ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษานั่งรถม้าชมเมือง ระดับปฐมวัย อนุบาล 1

ครูระดับปฐมวัยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษานั่งรถม้าชมเมืองลำปาง เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง โดยมีครูและนักศึกษาวิชาทหารช่วยควบคุมดูแลนักเรียน โดยใช้งบประมาณเรียนฟรี 15 ปีฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

( อ. จินตภาส์ ภาพ/ข่าว )
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2558,11:15   อ่าน 782 ครั้ง