ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอสเซอรี่

นางวันเพ็ญ นำทาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชชานารี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวิชชานารี  ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดลำปาง  เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กวิชชานารีเนอเซอรี่ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

( อ. จินตภาส์ อินทชาญ  ภาพ และข่าว)

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2558,08:11   อ่าน 676 ครั้ง