ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ชั้นอนุบาล 2

ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 41  คน ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีครูและผู้ควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

( อ. จินตภาส์ อินทชาญ  ภาพ และข่าว)

โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2558,08:15   อ่าน 842 ครั้ง