ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษาศูนย์ฝึกลูกช้างไทย ชั้นอนุบาล 3

ครูระดับปฐมวัยได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาศูนย์ฝึกลูกช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะของช้างการดำรงชีวิตและความสามารถของช้าง โดยมีครูและนักศึกษาวิชาทหารควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

(อ. จินตภาส์  อินทชาญ  ภาพและข่าว)

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2558,07:51   อ่าน 840 ครั้ง