ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
ค่ายพี่เลี้ยง

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2558 ตัวแทนนักเรียนคริสเตียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายพี่เลี้ยง  เพื่อเสริมสร้างภาระใจในการรับใช้พระเจ้า  ภาวะผู้นำด้านจิตวิญญาณและทักษะการอภิบาลติดตามของพี่เลี้ยง  จัดโดยหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ “Walk  Together ” จากพระธรรม 2 ทิโมธี 4:5 และ อาโมส 3:3 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 8 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยเยลวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนเจริญราษฎร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซีและโรงเรียนวิชชานารี  ณ สันกำแพง เลควิว รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่

( ภาพ /ข่าว : อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,08:25   อ่าน 802 ครั้ง