ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
อบรมเชิงปฏิบัติการอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ครูศาสนามนตรี   ขัดสีใส และอาจารย์กาญจนา    วิชัยคำ  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ ณ ห้องนมัสการ  ชั้น 4 สำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  กรุงเทพฯ วิทยากรคือ อาจารย์ David   Leong  และอาจารย์ Cynthia  Leong  จาก Scripture  Union  Singapore  หัวข้อ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเทคนิคการสอน   การวางแผนการสอนและสร้างบทเรียนจากพระคัมภีร์ ฯลฯ  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน

( ภาพ /ข่าว : อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2558,14:32   อ่าน 761 ครั้ง