ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
สัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

วันที่  23–25  พฤศจิกายน  2015  โรงเรียนวิชชานารีจัดสัปดาห์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  หัวข้อ “ รื้อฟื้น  คืนดี”  เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าแก่คณะครูและนักเรียน ผ่านบทเพลงและละคร จากสถาบัน คริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ

(ภาพ /ข่าว.กาญจนา วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,07:58   อ่าน 816 ครั้ง