ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1 เข้าค่ายเดินทางไกล

วันที่  6-7 พฤศจิกายน  2558  ที่ผ่านมา  นักศึกษาวิชาทหารปีที่  1 โรงเรียนวิชชานารี  ร่วมเข้าค่ายเดินทางไกล และพักแรม 1  คืน   ณ   ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,08:42   อ่าน 633 ครั้ง