ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง

ครูและนักเรียนชั้นเนอสเซอรี – ชั้นอนุบาล 3 ร่วมกันประดิษฐ์กระทง เนื่องในกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงกับนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนระดับปฐมวัย

(ภาพและข่าว : อ. จินตภาส์  อินทชาญ)

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2558,09:27   อ่าน 708 ครั้ง