ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
นิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องฉลากโภชนาการ   สารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ ให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวิชชานารี        

 (ภาพ/ข่าว : .กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2559,16:15   อ่าน 647 ครั้ง