ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ชมรมยุวชนรักษาดินแดน ร่วมจิตอาสาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ชมรมยุวชนรักษาดินแดน  โรงเรียนวิชชานารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ร่วมจิตอาสาพัฒนาวัด  และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของลำปางโบราณสถานที่งดงาม   ณ   วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม   เมื่อวันที่  20  มกราคม  2559 

โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2559,12:33   อ่าน 517 ครั้ง