ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ ภาคที่ 3 ลำปาง

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ทีมงานศาสนกิจ  ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวิชชานารีร่วมเยี่ยมเยียนคริสตจักรเกียรติการุณ ภาคที่ 3 ลำปาง หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมนมัสการพระเจ้าและถวายเพลงพิเศษ  เทศนาโดย อศจ.มนตรี ขัดสีใส  

(ภาพ : อาจารย์วันทนา   วรรณารักษ์ ข่าว :อาจารย์กาญจนา  วิชัยคำ )

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2559,07:36   อ่าน 619 ครั้ง