ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม ระดับปฐมวัย
งานวันอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวิชชานารีจัดงานวันอนุบาลสัมพันธ์ โดยมี อ.วันเพ็ญ ผู้อำนวยการ และ อ.สุวารี เกี๋ยงคำ ผู้จัดการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ผ่านเกณฑ์เตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นด้านต่างๆ และนักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2559,08:49   อ่าน 734 ครั้ง