ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
สโมสรไลออนส์ลำปางได้มอบทุนการศึกษา และแว่นสายตา

สโมสรไลออนส์ลำปางได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงปฎิมาพร   วรกิตติกุล ชั้น ป.1/2 จำนวน 1,000 บาท และมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กชายเสกฎฐวุฒิ    ทะนันชัย  ชั้น ป.1/2   เด็กหญิงพิชชาลักษณ์   เส็งเอี่ยม  ชั้น ป.5/1 และเด็กหญิงศุภมาศ   จันทร์คำ ชั้น ม.1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ภัตตาคารเรือนแพ 

(ภาพ/ข่าว : อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2559,16:10   อ่าน 629 ครั้ง