ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน
โครงการถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น)

วันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์  2559   อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ เข้าร่วม โครงการถอดบทเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปางโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ มุมมองของผู้เกี่ยวข้องและถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อไป มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ องค์กรชุมชน หน่วยงานต่างๆจำนวน 70 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก ทันตแพทย์ อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีสำนักวิชาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง เทศบาลนครลำปาง

(ภาพ/ข่าว : .กาญจนา  วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2559,07:52   อ่าน 678 ครั้ง