ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
สัมมนาผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ

วันที่ 7-9 มีนาคม 2559 อาจารย์สลักจิต   ใจน้อย และอาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ   เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ  วิทยากรโดย ศาสนาจารย์ ดร.กาย  สตาฟฟอล์ด หัวข้อ “ ชีวิตและพันธกิจผู้ประกาศ ” จัดโดยหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย  ณ กรีนเลควิวล์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 130 คน

(ภาพ/ข่าว :อาจารย์กาญจนา   วิชัยคำ)

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2559,13:20   อ่าน 616 ครั้ง