ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนวิชชานารี ได้จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ณ  คริสตจักรเขลางค์พันธกิจ   เทศนาโดย ศจ.สุนทรี   ชัยประหลาด   ศิษยาภิบาล

(ภาพ : ชญาดา / ข่าว : กาญจนา) 

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 671 ครั้ง