ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวิถีคริสต์
รีทรีตบุคลากรครูและนักการ

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม  2016     ฝ่ายศาสนกิจได้จัดรีทรีตบุคลากรครูและนักการ  เทศนาโดย ศจ.ยุหนะ   จะสี     หัวข้อ  มุ่งสู่หลักชัย  และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ศจ.ชัชวาลย์    ขัดสีใส  ณ ห้องกาสะลอง  โรงแรมเวียงลคอร  

(ภาพ : นิศาชล /ข่าว : กาญจนา)

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559,09:13   อ่าน 700 ครั้ง